Euthanasie
Wanneer laat je je konijn inslapen / Wanneer je je konijn moet laten inslapen

Het doodgaan
Lang niet alle konijnen sterven vanzelf. Doordat we steeds beter weten hoe we onze konijnen goed kunnen verzorgen, er vaccinaties zijn die onze konijnen beschermen tegen dodelijke ziektes en de medische wetenschap steeds betere behandelingen beschikbaar heeft, sterven onze huiskonijnen minder vaak ‘vanzelf’. En dan komt er een punt in het konijnenleven dat het dier oud is of ziek en dan is het aan ons, de eigenaar, om in overleg met de dierenarts het juiste moment voor euthanasie te bepalen.

Euthanasie betekent letterlijk ‘een goede dood’, ‘een zachte dood’
Dat we de keuze kunnen maken een huisdier te laten euthanaseren is eigenlijk een voorrecht. Met dit voorrecht kun je onnodig lijden van je huisdier voorkomen. Maar het is moeilijk om het juiste moment te bepalen en de juiste keuze voor je konijn te maken.

Redenen voor euthanasie kunnen zijn:

  1. ouderdom, je konijn is oud en hoewel ouderdom op zich geen ziekte is, kunnen er klachten/gebreken zijn die niet meer verbeteren;
  2. medisch, je konijn heeft een ongeneeslijke aandoening of letsel waardoor het geen dierwaardig leven meer kan leiden. Dit kan op alle leeftijden voorkomen.

Maar hoe beslis je nu wanneer hét moment daar is? Vind je het moeilijk het besluit te nemen? Hoewel het altijd jouw beslissing is zijn er wel handvatten die je daarbij kunnen helpen.

Ouderdom
Hoe oud wordt een konijn?
Dat is best lastig te beantwoorden. Er zijn niet veel onderzoeken naar de gemiddelde leeftijd van konijnen gedaan. Uit een onderzoek van 2016 (zie hier) blijkt dat een konijn van gemiddeld gewicht het langst leeft, en wel 7 jaar. Kleinere konijnen leven gemiddeld 6,3 jaar en de grote rassen het korst, slechts 4,2 jaar.

Bij konijnen op leeftijd kun je een seniorenconsult door de dierenarts laten uitvoeren. Het is sowieso een goed idee om jaarlijks een algemene controle uit te laten voeren, zo heb je een goede indruk van de gezondheid van je konijn.
Als je konijn klachten/gebreken krijgt die met ouderdom samenhangen ga je allereerst in overleg met je dierenarts kijken of er mogelijkheden zijn om je konijn hierbij te helpen. Dit kan zijn door aanpassingen in het verblijf, een buitenkonijn naar binnen verhuizen, ervoor zorgen dat je konijn niet hoeft te springen/traplopen, aanpassingen in het dieet, medicatie als pijnstilling etc.

Kijk vervolgens naar de kwaliteit van leven van je konijn.
Je kunt een dagboekje bijhouden waarin je elke dag de goede momenten en gebeurtenissen noteert, en de minder goede momenten en gebeurtenissen. Je kunt elke dag (of elke gebeurtenis) een ‘rapportcijfer’ geven; een zeven is ruim voldoende en een vier is een onvoldoende.
Als je na een week de plussen-minnen en cijfers doorneemt krijg je een goed overzicht van de levenskwaliteit van je konijn. Bedenk dat sommige onvoldoendes zwaarder tellen dan sommige voldoendes!

Kwaliteit van leven bepalen

Plezier
Heeft je konijn nog plezier in activiteiten die hij/zij vroeger leuk vond? Kan het nog soorteigen gedrag uitoefenen? Of is het inactief en wil het niets meer? Als je konijn met een maatje leeft of in een groep, wordt het nog geaccepteerd? Wordt je konijn niet verjaagd?
Verzorging
Reageert je konijn nog op jouw verzorging en aandacht? Of wil het liever niet meer aangeraakt worden terwijl het daar eerder van genoot?
Basisbehoeften
Kan je konijn zelf nog drinken, eten, plassen, ontlasten? Als je konijn nog graag wil eten is dat een goed teken; je kunt het misschien helpen door het geven van papjes/dwangvoer (maar dan zonder dwang!). Omdat dit de basisbehoeften van het leven zijn, tellen deze zwaarder mee.
Pijn/ongemak
Heeft je konijn veel pijn of andere ongemakken? Is het ongeneeslijk ziek of heeft het ernstig letsel wat niet genezen kan? Is het angstig omdat het doof en/of blind is? Deze telt erg zwaar!
Denk hierbij ook aan urinebrand, plakpoep als indirecte ongemakken door ziekte of ouderdom.
En dan nog eens palliatieve zorg
Is er nog palliatieve zorg mogelijk, dat wil zeggen kan er pijnstilling of andere ondersteunende zorg gegeven worden? Hiermee wordt niet de ouderdom, de ziekte weggenomen, maar mogelijk wel het fysieke ongemak wat het veroorzaakt.

En dan zie je het juiste moment…

Hoe ziet je rapport er na een paar dagen uit? Of na een week? Als je het eerlijk hebt ingevuld kun je zien of het juiste moment is aangekomen of niet.
Vanuit ons gevoel willen we onze dieren graag zo lang mogelijk laten leven, want we willen ze niet missen. Maar in de praktijk zijn we eerder te laat met de beslissing dan te vroeg. En daar lijden onze dieren onder…

Lukt het je niet de keuze te maken?

Kun je de beslissing niet nemen? Hoe denk je zelf over euthanasie?
Heb je principiële bezwaren vanuit je geloof, levensovertuiging of cultuur?
Dat is heel begrijpelijk en deze bezwaren kunnen niet zomaar weggenomen worden. Spreek in elk geval met je dierenarts over mogelijke palliatieve zorg. Misschien kun je met iemand die hetzelfde geloof heeft over euthanasie voor je dier spreken. Of iemand uit je eigen cultuur.

Vind je euthanasie eng omdat je eigenlijk niet zo goed weet wat er precies gebeurt met je konijn?
De dierenarts, of ik, kan je heel goed uitleggen wat er precies gebeurt bij een euthanasie en wat je kunt verwachten. Dit maakt het wellicht minder eng. Je kunt mij vragen om je bij de euthanasie te begeleiden, of jouw rol bij het inslapen van je konijn van je over te nemen. Ik heb de opleiding Uitvaartverzorger voor dieren bij Tinley Academie afgerond en ben volledig op de hoogte van het gehele proces van voor de euthanasie tot en met een complete uitvaartverzorging.

Heeft jouw dier een speciale betekenis voor je en kun je gewoon niet buiten je dier? Of is je dier een Last Link Pet; de laatste band met een voor jou speciaal iemand die overleden is?
Dit kan achterliggend verdriet oprakelen. Het komt vaker voor en gelukkig is hier ook gespecialiseerde hulp voor. In een gesprek met je kan ik besluiten wat nodig is voor jou en je begeleiden naar de juiste hulp.

In 2012 heeft dierenarts Hugo van Duijn het boekje “Zijn we niet te vroeg?” geschreven.
De antwoorden die hij als dierenarts al 20 jaar gaf over het bepalen van het meest optimale moment voor euthanasie past hij toe op zijn eigen vragen wanneer zijn eigen hond aan het einde van het leven komt. Het resulterende boekje is een hulpmiddel om tot een ‘voor dier en mens wijs en verantwoord besluit te komen’.
Je kunt dit boekje gratis ophalen of opvragen bij elke dierenarts. Hebben zij het niet? Zij kunnen dit gratis bestellen via AST Farma.

Hoe nu verder?

Alles rondom de dood van je konijn lees je op onze zuster-site www.dagliefkonijn.nl

Dag Lief Konijn Alles rondom de dood van je konijn